Általános Szerződési Feltételek

Königs-Art Stúdió Kft.

1. Alapvető és bevezető rendelkezések:

1.1. Bevezetés

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF vagy Szabályzat) szabályozzák a felek közötti kialakított kapcsolatot. Ezen kapcsolat egyik oldalán a www.konigs-art.hu honlapon lévő a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) áll, aki szerződést, illetve fogyasztói szerződést megköti másik oldalon lévő eladóval (továbbiakban: Szolgáltató.). A Vásárló és a Szolgáltató továbbiakban együtt: Felek.

Jelen ÁSZF többek között tartalmazza a regisztráció és megrendelés szabályait, megrendelés esetén a Szolgáltató felelősségét, a vásárlói szavatossági és elállással kapcsolatos vásárlói jogát, az esetleges panaszok kezelésének módját és a vitarendezés alapvető szabályait, valamint a honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogi rendelkezéseket.

1.2. Jogszabályi háttér:

A jelen ÁSZF esetében a nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére kizárólag magyar jog az irányadó.

Ezen magyar jogi szabályok különösen:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban Elker. tv.) törvény
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

1.3. ÁSZF hatálya, elérhetősége, módosítása

A jelen ÁSZF 2020.04.17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF a Szolgáltató weblapján folyamatosan elérhető a www.konigs-art.hu weboldalról, valamint letölthető www.konigs-art.hu linkről.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-t. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a jelen weboldalon külön közzéteszi. A módosítás esetén a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre kerülnek alkalmazásra. Módosítás esetén Szolgáltató a korábbi ÁSZF-t elérhetővé teszi Általános Szerződési Feltételek menüpontban.

1.4. ÁSZF-re vonatkozó további rendelkezések.

Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az ÁSZF útján megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezáltal az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy az az ÁSZF több pontjának érvényességére vagy végrehajthatóságára nem terjed ki.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

1.5. Alapvető fogalmak

 1. fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, vagyis aki szerződést köti, jelen esetben a Vásárló.
 2. vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, aki a szerződést köti. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben kifejezetten a fogyasztókra meghatározott speciális szabályok nem alkalmazhatók.
 3. Szerződéskötés: A jelen ÁSZF-ben leírtak szerinti regisztráció, termék kiválasztás, szállítási időpont kiválasztása és fizetés folyamata, mely magyar nyelven, elektronikus formában történik.

1.6. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Königs-Art Stúdió Kft.

A szolgáltató székhelye: 8171 Balatonvilágos, Fecske köz 8.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt

 • elektronikus levelezési címe: info@konigs-art.hu
 • Telefonszáma: +36 23 418 200
 • postai címe: 8171 Balatonvilágos, Fecske köz 8.
 • Cégjegyzékszáma: 14-09-315105
 • Adószáma: 24711508-2-14

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

A tárhely-szolgáltató neve: Infohullám Kft.

 • címe: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 61. 3. em. 1.
 • e-mail címe: info@infohullam.hu

2. ÁSZF kapcsolatos vásárlói nyilatkozatok és kijelentések

A megrendelés leadásával, vagyis szerződéskötést megelőzően a Vásárló kifejezetten elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, illetve a megrendelés leadáskor az ÁSZF érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Mindezekről a regisztráció során szükséges nyilatkozni, a dokumentumok elolvasását követően - ami ajánlott - a „Megismertem és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF)”, valamint illetve „Megismertem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót” mezőket kell bejelölnie. Amennyiben a Fogyasztó valamelyik nyilatkozat előtti mezőt nem tölti, vagyis nem nyilatkozik a megismerésről, illetve az elfogadásról, úgy a vásárlás nem folytatható.

Vásárló kifejezetten elismeri, hogy 6. részben található elállásra vonatkozó részt megismerte és abban foglalt kijelentéseket elfogadja.

A Vásárló a termékek megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.

3. Megvásárolható termékekkel kapcsolatos alapvetések

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, valamint a termékekről fotót jelenít meg. Mindezek mellett a termékhez tartozóan feltüntetésre kerül a termék kiszerelése (súlyban, vagy darabszámban kifejezve), a termék egységára (darabra, kilogrammra vagy literre vetítetten). A Szolgáltató képei sok esetben "illusztrációk", mellyel kapcsolatban a Szolgáltató fenntartja a jogot a termékek valódi kinézetének megváltoztatására, csomagolás, címkézés és egyéb tekintetben is. Vásárló elfogadja, hogy Szolgáltató felelősséget nem vállal az esetleges nem naprakész termék fénykép szerepeltetéséért, és az abból eredő károkért.

A Szolgáltató termékei további kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

Szolgáltató kizárólag nem kereskedelmi mennyiségű megrendelést teljesít.

4. A szerződés teljesítése és a vásárlással kapcsolatos rendelkezések

4.1. Regisztráció

A webshopban történő megrendelés és vásárlást a Szolgáltató regisztrációhoz köti.

A regisztrációhoz a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia:

 • teljes név (vezetéknév, utónév (nevek), esetleges előtagok (ifj., id., dr., özv.)
 • telefonszám – az a szám, amelyen a Vásárló elérhető,
 • e-mail cím
 • jelszó (legalább 8 jegyű és betűket és számokat egyaránt tartalmazhat), a jelszó újból.

A regisztráció véglegesítéséhez a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre egy linket küld, melyre a Vásárlónak rá kell kattintania, ezáltal érvényesítve a regisztrációt.

A regisztráció bármikor törölhető, ez esetben a Vásárló adatait a Szolgáltató törli. Ilyen esetekben a folyamatban lévő megrendelések (ki nem fizetett tételek) szintén törlődnek. A Szolgáltatónál azonban a számviteli és adójogszabályok előírásainak megfelelően a törvényes határidőig a számlaadatok megőrzésre kerülnek.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Amennyiben a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik, ezzel kapcsolatosan Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindezek mellett regisztrációt követően elfelejtett jelszó visszaállítási funkciót biztosít az esetleges ilyen jellegű helyzetek kezelésére.

A Vásárló e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja visszaigazolást, a Vásárlónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

A Vásárlónak a regisztrációját követően szükséges a webshopba bejelentkezni.

A vásárló regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást, ugyanakkor a megrendeléshez regisztráció szükséges.

A vásárló a kiválasztott terméket a kosárba helyezi. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

A vásárló a kosárban tudja a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítani. A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Amennyiben Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárolok tovább” gombot.

A Kosár tartalma egy újabb termék kiválasztásával frissül.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, „Pénztárhoz” gomb megnyomása után ellenőrizheti a kosár tartalmát.

A „X - törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A kosár tartalma 24 órán keresztül biztosítja a vásárolt terméket, utána automatikusan törlődik.

Vásárló kiválasztja a szállítás módját, majd megadja a személyes adatokat és a szállítási címet.

Az adatok megadását követően Vásárló a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését Szolgáltató felé. A megrendelés előtt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti info@konigs-art.hu email címen egyéb, rendeléssel kapcsolatos kérését.

A Vásárló a választott kiszállítás időpontjától függetlenül, minden esetben a megrendeléskori árat fizeti meg, vagyis az ár esetleges módosulása (például akció lezárulása) a megrendelést követően nem hat ki a megrendelt termék árára, kivéve, ha a felhasználó az adott megrendelést módosítja.

A Vásárló megrendelési és a fizetési folyamat lezárása előtt minden esetben javítani és pontosítani tudja a bevitt adatokat, azokat módosíthatja,

4.3. Az adásvételi szerződés megkötése

Vásárló és a Szolgáltató között a szerződés létrejöttéről a Vásárló által megadott email címre a Szolgáltató megerősítő (visszaigazoló) emailt küld. Amennyiben ezen visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Szolgáltató részére jóváírásra, a termék az Szolgáltató tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át Szolgáltatóra.

A megkötött szerződést a Szolgáltató legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek.

A fentiek alapján adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést a Szolgáltató befogadta. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne).

Az adásvételi szerződéssel a Szolgáltató vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a terméket a Vásárló részére szolgáltatja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot szerez. A Szolgáltató általános teljesítési határidője a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül telik le. Ha Szolgáltató és Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg külön, a Szolgáltató legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre, vagyis a Szolgáltató vállalja, hogy legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani a megrendelt terméket. Ez alól kivételt képeznek a Vásárló részére olyan nem előre gyártott termékek, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékek, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak. Ilyen termék esetében a szerződés teljesítési ideje a megrendeléstől számított 8 hét.

A Szolgáltató késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 • a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

A Vásárló vállalja, hogy a terméket a Szolgáltatótól átveszi és annak vételárát kifizeti.

A Szolgáltató a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja. A Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette.

A Szolgáltató a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján. Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek tekintse, amennyiben személyes adatokkal, hitelkártyával stb. való visszaélés történt, vagy közigazgatási, rendészeti hatósági beavatkozása történt. Ilyen eset előfordulása esetén a Szolgáltató a Vásárlót értesíti.

A Szolgáltató érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Ez különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre:

 • A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 • A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 • A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták;
 • Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Vásárlót azonnal tájékoztatásra került új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

4.4. A szállítással kapcsolatos információk módok

A termékek országosan Magyarország területére rendelhetőek, illetve nem Magyarország területére is rendelhetőek.

A weboldalon munkanapon a 12 óráig leadott rendelések esetén a Szolgáltató a futárszolgálatnak aznap átadja a terméket. Ez alól kivételt képeznek egyes akciós napok, amikor a kiszállítási idő változhat.

A weboldalon 12 óra után leadott rendeléseket a következő munkanapon kerül átadásra. A csomagot a futárszolgálat munkanapon szállítja ki a Vásárló részére, mely átlagosan 1-2 munkanapot jelent. A Szolgáltató a Vásárlót a kiszállításról időben értesíti. A kiszállítás munkanapokon történik 10:00-18:00 időpontban.

A kiszállítást Szolgáltató megbízásából fuvarozóival is ellátja.

Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.

A szállítási módok a következők lehetnek:

 • Házhozszállítással a Vásárló által megadott címre.
 • Személyes átvétel PickPack Ponton
 • Személyes átvétel: PostaPont & Posta Csomagautomata
 • Nagycsomagos kiszállítás:
 • DPD Futárszolgálat
 • Königs-Art Stúdió fuvarozás

A termék személyes átvételére az alábbi helyszínen és időpontokban van lehetőség.

 • 1215 Budapest, Ady Endre út 112/B 12:00-17:00
 • 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A MaxCity fszt. 27. 10:00-20:00

A személyes átvétellel kapcsolatos információkat a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail tartalmazza.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a DPD szolgáltatóval szállításra érvényes szerződéssel rendelkezik.

A nagycsomag kiszállítás egész Magyarország területén elérhető. Ezen kiszállítási mód akkor választható, amennyiben a megrendelt termék súlya 3,5 és 100 kg között van. A megrendelt terméket a beérkezést követő 10 munkanapon belül szállítjuk ki. Ezen esetben a szállítási díj megrendelésenként egyszer kerül felszámításra.

A fentiek kivételt képeznek a Vásárló részére olyan nem előre gyártott termékek, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékek, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak. Ilyen termék esetében a szállítási idő a megrendeléstől számított 8 hét.

4.5. Árak

A termékekre vonatkozóan megjelenített fogyasztói árak minden esetben forintban értendők. Az árak bruttó árak, vagyis törvényben előírt áfát tartalmazzák.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vásárlót az akcióról és annak pontos időtartamáról. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart, erre tekintettel Szolgáltató felhívja Vásárló figyelmét, hogy a készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet.

A honlapon feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A szállítási költség kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni.

Ilyen esetben Szolgáltató a Vásárlónak felajánlja a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

Az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben Szolgáltató kizárja.

4.6. Fizetési módok:

 • Utánvétel: A rendelés értékét a csomag kézhezvételekor történő fizetése. Ezen esetben a megrendeléskor "Személyesen átvételkor" fizetési módot szükséges választani. (Nagycsomagos termékek esetében ez a fizetési mód nem választható)
 • Előre utalással a Szolgáltató OTP banknál vezetett 11721002-20015886-00000000 számlaszámra. Ezen esetben a megrendeléskor "Átutalás" fizetési módot szükséges választani. A közleményrovatban fel kell tüntetni a megrendelés azonosítóját. Amennyiben a megrendelés azonosítója nem vagy hibásan kerül megadásra, a Szolgáltató a fizetést nem tudja azonosítani, és a szerződést nem fogja teljesíteni.
 • Az átvételkor (a Házhozszállítónak) a bankkártyával (Visa, Mastercard, Maestro, Electron) és készpénzzel. Ezen esetben a megrendeléskor "Bankkártyával fizetek" fizetési módot szükséges választani.
 • Azonnali fizetés: online bankkártyás fizetés bankkártyával (Visa, Mastercard, Maestro, Electron a Paylike fizetési oldalán keresztül.
  Ezen esetben a Vásárlónak a kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) a Paylike fizetőfelületén kell megadnia. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, A Vásárló értesítést kap a tranzakció sikerességéről a felülettől, és visszairányításra kerül az online áruházi felületre.
 • Paypal fizetési mód

Bármilyen fizetési mód választása esetén, a fizetés során beírt adatokat a Szolgáltató nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre az adatokra, illetve pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvényben. A Szolgáltató nem zárol semmilyen pénzösszeget, a zárolást, illetve annak feloldását kizárólag a Vásárló kártyakibocsátó pénzintézete végzi.

A fizetésért a Szolgáltató külön díjat nem számít fel, vagyis az ingyenes. Ugyanakkor a fizetéskezelő cég a fizetésért saját szerződési feltételei szerint díjat számolhat fel.

A Szolgáltató – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
 • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
 • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítés

4.7. Számlázás

A Vásárló a fizetést követően hitelesített elektronikus számlát kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A számla tartalmazza a felek közötti megállapodás részleteit.

A számla csak a Vásárló által átvett tételeket tartalmazza, illetve azt a pénzösszeget, melyet tényleges kifizetett a rendelése után.

Az elektronikus számla képe minden esetben a felhasználói profiloldalról is elérhető marad a korábbi rendeléseim menüpontban.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

A befolyó összegeket a Szolgáltató nyilvántartásában elkönyveli.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja.

A céges számlázási címet megadni, azonban a cégnévre vásárolt termékekre adott esetben eltérő szabályok vonatkozhatnak, melyek a jelen ÁSZF-ben külön-külön feltüntetésre kerülnek.

A Vásárló e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Vásárlónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

4.8. Szállítási költség:

 • Pick Pack Pont esetén minimum 3.500,- Ft maximum 6.000,- Ft
 • Posta Pont esetén minimum 3.500,- Ft maximum 6.000,- Ft
 • Posta Csomagautomata esetén minimum 2.500,- Ft maximum 5.000,- Ft
 • Házhozszállítás esetén: minimum 5.000,- Ft maximum 30.000,- Ft
 • Utánvét kezelési díj 0,- Ft
 • 50.000,- Ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes

4.9. Szerződés teljesítése és kiszállításkor történő átvétel

A Szolgáltató szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a választott szállítási mód szerint a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja.

A Szolgáltató vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket. A csomagolás során a termék megfelelő védelmet és megőrzést kap. A Házhozszállító a megrendelt terméket bontatlanul, sérülésmentesen szállítja ki a Vásárlóhoz.

Amikor a Vásárló Házhozszállítás esetén átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát csomag tartalmazza, valamint az tartalmazza az elállási jogról szóló tájékoztatót is.

Akciók esetén a fentebb megadott szállítási költségektől negatív irányba eltérhet a Szolgáltató.

Miután Szolgáltató több szállító céggel dolgozik együtt előfordulhat, hogy előre nem látható okok miatt a Vásárló nem az általa választott futár cégtől kapja meg az árut, hanem egy másik futártól. Mindezek a vásárlónak nem jelent többlet költséget.

4.10. A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte raktáron NEM lévő termékek esetén

Szolgáltató ilyen esetekben külön e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, hogy az általa megrendelt és megvásárolni kívánt a termék(ek)et jelenleg nem elérhetőek. Ilyen esetben a felek között az adásvételi szerződés még nem jön létre.

Amint beérkezett a megvásárolni kívánt termék Szolgáltatóhoz, egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. Ezen e-mail tekinthető a megrendelés befogadásának, amely alapján a felek közötti szerződés létrejön.

Az előrendelés előjegyzést jelent egy olyan termékre, ami a jövőben fog megjelenni, illetve a rendelés pillanatában még nem létezik.

Az előrendelés előnye, hogy a Vásárló a termék megjelenésekor hamarabb jut hozzá a termékhez, arra előjegyzést tehet.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a termék megjelenéséig az adott termék ára, illetve maga a megjelenési időpont is változhat.

Az előrendelés lehetőségére egyes termékek esetében Szolgáltató külön felhívja a figyelmet. Amint beérkezett a megvásárolni kívánt termék Szolgáltatóhoz, egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. Ezen e-mail tekinthető a megrendelés befogadásának, amely alapján a felek közötti szerződés létrejön.

Az előrendelés lehetőségére egyes termékek esetében Szolgáltató külön felhívja a figyelmet. Amint beérkezett a megvásárolni kívánt termék Szolgáltatóhoz, egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. Ezen e-mail tekinthető a megrendelés befogadásának, amely alapján a felek közötti szerződés létrejön.

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi, vagy Vásárló által kijelölt harmadik személy azt átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy a Szolgáltató biztosította annak megtekintését és ellenőrzését.

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét.

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra. A termék akkor tekinthető hibásnak, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva.

Ezen esetekben a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját a Szolgáltató részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a Szolgáltatónak felróható.

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az Szolgáltató szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy Szolgáltató – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.

Amennyiben a szállításról Vásárló gondoskodik, a kárveszély akkor száll át, amikor a terméket Gyártó vagy Szállító átadja Megrendelő, vagy az általa megbízott személy részére.

A Szolgáltató nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

6. Elállás joga

A vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási határidő számítása:

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak szállítottól a Vásárló által vagy az általa megbízott harmadik személy általi átvételének napjától kerül számításra.

Az elállási jog a Vásárló választása szerint alábbiak szerint gyakorolható:

2. Vásárló elállásra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozatát elküldi az alábbi címre:

 • email cím: info@konigs-art.hu
 • postai cím: 8171 Balatonvilágos, Fecske köz 8.

Javasoljuk, hogy nyilatkozatában mindenképpen tüntesse fel nevét, címét, a szerződéskötés (megrendelés) időpontját vagy a termék átvétel időpontját, aláírását és keltezésre vonatkozó helyszínt, dátumot. Javasoljuk ajánlott levélként történő feladást a feladási dátum esetleges bizonyítása érdekében. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát számít a határidő szempontjából.

2. Vásárló akként állhat el a szerződéstől, hogy az 1. mellékletben szereplő minta felhasználásával kitölti és elküldi info@konigs-art.hu e-mail címre vagy 8171 Balatonvilágos, Fecske köz 8. postacímre.

3. Vásárló elállási szándékát telefonos úton is gyakorolhatja a következő helyi tarifával hívható telefonszámon: +36 23 418 200. Vásárlónak ilyenkor elég megadni a megrendelés számát és egy elérhetőséget. Az elállási szándék bejelentéséről Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amit Vásárlóval igazolható módon megismertet.

Amint a Vásárló elküldte elektronikus úton az elállási nyilatkozatot, azt a Szolgáltató írásban késedelem nélkül visszaigazolja.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére.

A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta.

Abban az esetben, ha a Vásárló a termék hiányos, sérült vagy láthatóan használt állapotban lett visszajuttatva, a Szolgáltató a kár megtérítését igényelheti Vásárlótól.

Vásárlót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja költség viselését, illetve Szolgáltató nem vállalja a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Vásárlótól a termék visszajuttatásának a költségét sem. Postai küldeményként a termék nem küldhető vissza, illetve Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A Szolgáltató a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a termék visszajuttatásáról a Szolgáltató részére.

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára kerül visszautalásra az összeg. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

Nem illeti meg elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak. A Vásárló felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Amennyiben a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

7. A Vásárló javára Szolgáltató által önként biztosított elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeken túl a Szolgáltató a vásárlástól számított 15. és 30. nap között a Vásárló számára további önként vállalt elállási jogot biztosít. Ezen elállási jog gyakorlása esetén a megjelölt időtartam alatt a Vásárlónak vissza kell juttatnia a terméket sértetlen, hibátlan állapotban az összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt. A visszaküldéshez csatolni kell továbbá a vásárlást igazoló eredeti számlát.

A visszavett termékeknek továbbá alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • sértetlen
 • hibátlan
 • ép
 • karcolásmentes
 • elszíneződéstől mentes
 • szagmentes
 • tiszta, szennyeződéstől mentes
 • eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás
 • összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép, hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)

8. Kellékszavatosság

Vásárló Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hiba javítását a vállalkozás költségére.

Vásárló a hibát maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. Ilyen esetben az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Mindezek alapján teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Vásárló a szavatossági igényeit az info@konigs-art.hu e-mail címen vagy postai úton 8171 Balatonvilágos, Fecske köz 8. címre, vagy +36 23 418 200 telefonon jelentheti be. A Szolgáltató minden esetben a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet Vásárlóval igazolható módon megismertet.

9. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó/forgalmazó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval/forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével jogvesztéssel jár.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló a szavatossági igényeit az info@konigs-art.hu e-mail címen vagy postai úton 8171 Balatonvilágos, Fecske köz 8. címre, vagy +36 23 418 200 telefonon jelentheti be. A Szolgáltató minden esetben a bejelentésről visszaigazolást küld annak befogadásáról. Telefonos bejelentés esetén jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet Vásárlóval igazolható módon megismertet.

10. Jótállás

A világítástechnikai termékekre, bel- és kültéri bútorokra, fekvőmatracokra 10 000 Ft eladási ár felett Szolgáltatóra vonatkozóan a jogszabályi rendelkezések kötelező jótállást ír elő.

Ezen jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő az érintett termék Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A szolgáltató jótállási jegyet bocsát Vásárló rendelkezésére.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

11. Panaszkezelés

A Vásárló Szolgáltató forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát, reklamációját, (például amennyiben nem a megrendelt terméket kapta meg) alábbi elérhetőségein közölheti:

 • elektronikus levél: info@konigs-art.hu
 • posta cím: 8171 Balatonvilágos, Fecske köz 8.
 • telefon: +36 23 418 200

A Szolgáltató panaszkezelésére vonatkozó további szabályokat a panaszkezelési szabályzat tartalmazza, amely a www.konigs-art.hu/panaszkezelesiszabalyzat linken keresztül érhető el.

12. További fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 1. Panasztétel fogyasztóvédelmi hatóságnál: Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálására az illetékes hatóság jogosult, aki szükség szerint a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatja.
 2. Békéltető testületi eljárás: A békéltető testület a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárási fóruma.

Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek az alábbi címeken érhető el.

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax száma: (76) 501-538, E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
 • Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152, E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
 • Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax száma: (66) 324-976, E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870, Fax száma: (46) 501-099, E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;
 • Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. ,Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék, Fax száma: (62) 426-149, E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
 • Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312, E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217, Fax száma: (96) 520-218, E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Telefonszáma: (52) 500-749, Fax száma: (52) 500-720, E-mail cím: info@hbkik.hu;
 • Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15, Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440., Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615, E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu;
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;
 • Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8., Telefonszáma: (1)-474-7921, Fax száma: (1)-474-7921, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;
 • Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046, E-mail cím: skik@skik.hu;
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax száma: (42) 311-750 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
 • Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
 • Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu;
 • Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;

Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége:

 • Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046, E-mail cím: skik@skik.hu;
 1. Bírósági eljárás
  A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 2. Online vitarendezés
  A Vásárló a Szolgáltatóval az online vásárlásból eredő jogvitáját az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül is intézheti, mely az alábbi linkről érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Ezen esetben a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet az irányadó. Ezen rendelkezések és vitarendezési fórum a határon átnyúló fogyasztói jogvita esetében lehetséges.

A határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

13. Szerzői Jogok

A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik. Ezek értelmében a webhely bármely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A honlap eredeti tartalma (ide értve többek között az oldal felépítését, kivitelezését), illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, grafika, illusztráció, hang, videó, animáció, rovatok címe stb.) szerzői jogvédelem alá esnek, csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek esetén a weboldalra hivatkozással egyértelműen meg kell jelölni forrást, ami jelen webhelyre mutató linknek kell lennie. A hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is fel kell tüntetni. Továbbá idézni csak az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben lehet, úgy, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt.

A konigs-art.hu domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlap vagy a webshop tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Mindezek mellett regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Szolgáltató írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. Ez különös vonatkozik a weboldalon elhelyezett képekre, amelyeket szintén előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

Tilos a Weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is. Tilos továbbá weboldal adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása info@konigs-art.hu email címen vagy 8171 Balatonvilágos, Fecske köz 8. postai címen kérhető.

Königs-Art Stúdió Kft. kijelenti, hogy a honlapon lévő minden szerzői jogi védelmet élvező mű (pl: cikkek, bejegyzések stb.) felhasználására vonatkozóan a Königs-Art Stúdió Kft. cég a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

A Weboldal jogosulatlan felhasználása büntető- és polgár jogi következményeket von maga után. Vásárló, illetve az oldalt böngésző tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kifejezett felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.

A honlap olyan linkeket tartalmazhat, amelyek más internetes oldalakra vezetnek. Ezen oldalak tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A tulajdonos fenntartja ugyanakkor magának a jogot arra, hogy a honlapra külső felhasználók által feltett külső linkeket ellenőrizze, szükség esetén törölje.

1. melléklet

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Königs-Art Stúdió Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

 • A fogyasztó(k) neve:
 • A fogyasztó(k) címe:
 • A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: 2020.04.17.
Max City
Aqua Clean
Elaston
ETAP Sofa
Magic Home
Quick Clean
Königs-Art Stúdió Kft.

Hírlevél feliratkozás - Maradj képben

Légy naprakész, tudd meg a legértékesebb információkat azonnal.

Königs-Art Mintaterem MaxCity

Nézd végig a teljes kanapé és franciaágy kínálatot a mintateremben.

2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A fszt. 27-es üzlet

Nyitvatartás: H-SZ: 10-20h, V: 10-19h

Telefon:+36 23 418 200

Mobil:+36 30 619 6075

Email:info@konigs-art.hu

Königs-Art Ágystúdió Budapest

Válogass számos kanapé, franciaágy és matrac között. Webshop átvételi pont.

1215 Budapest, Ady Endre út 112/B

Nyitvatartás: H-P: 12-18h, SZ: 10-16h, V: zárva

Mobil:+36 30 329 1105

Mobil:+36 30 371 4901

Email:info@konigs-art.hu

Bemutatkozás

A Königs-Art nagykanizsai bútoripari tradíciók mentén, egyedi készítésű termékeket kínál. 1999 óta azon dolgozik a cég, hogy vásárlói a lehető legideálisabb megoldást választhassák otthonukba. A Königs-Art csapatának első számú célja, hogy az elkészült produktummal maradéktalanul elégedettek legyenek ügyfelei, ezért rugalmasan állnak minden megkereséshez.

Copyright 1999-2024 Königs-Art Stúdió Kft Minden jog fenntartva A fejlesztés és design: Elit IT